Strona główna

Rodzinne ogródki działkowe „Oaza” we Wrocławiu

 

Plan pracy Zarządu ROD „OAZA” w 2017r

 1. Wykonanie płotu betonowego panelowego wzdłuż ulicy Pułtuskiej,
 2. Remont (pogłębienie) i wykonanie nowych studni abisynek w celu poprawy zaopatrzenia działkowców w wodę,
 3. Przegląd, konserwacja, naprawa i modernizacja monitoringu działkowego z jego rozbudową,
 4. Podłączenie energii elektrycznej od strony ul. Ślężnej i rozprowadzenie wzdłuż alei głównej,
 5. Wynajęcie sanitariatów na okres letni w celu zadbania o odpowiednie warunki sanitarne działkowców,
 6. Organizacja „Dnia Działkowca” – 16.09.2017r.,
 7. Organizacja konkursu o miano najpiękniejszej działki naszego ogrodu – maj 2017r.,
 8. Organizacja i przeprowadzenie dwóch lustracji zagospodarowania działek,
 9. Propagowanie zasad segregacji śmieci i odpadów w celu ograniczenia opłat za wywóz śmieci,
 10. Zakup spalinowego rębaka do gałęzi dla działkowców,
 11. Wystąpienie do Zarządu Okręgowego z wnioskiem o uregulowanie spraw związanych z wynajmowaniem tablic reklamowych,
 12. Propagowanie hodowli pszczół murarek jako kierunku zwiększenia plonów w ogrodach,
 13. Propagowanie sposobów ekologicznego nawożenia i ochrony roślin w ogrodach działkowych,
 14. Szkolenie działkowców w pielęgnacji drzew owocowych (przycinanie i ochrona przed szkodnikami).

 

 

Plan pracy Zarządu na kadencję 2015 – 2018

 1. – jak plan pracy w 2015r., 2016r. i w 2017r.,
 2. Uporządkowanie spraw formalnych związanych z podłączeniem energii elektrycznej – 2017r.,
 3. Remont ogrodzeń wzdłuż alejek ogrodowych – 2017r.,
 4. Wykonanie podłączeń energii elektrycznej wzdłuż głównej alei i doprowadzenie energii do bocznych alejek – 2018 – 2019r.